© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

Volem una regulació adequada que permeti el desenvolupament d'un nou model turístic més humà:

 

Després de molta pressió per part dels amfitrions i de la irreversibilitat de l'economia col·laborativa com a fenomen soci-econòmic a nivell mundial, finalment la Generalitat de Catalunya ha canviat la seva postura inicial obrint així la possibilitat de regular les llars compartides, en aquest sentit celebrem el canvi de postura i la rectificació.

 

No obstant això, i malgrat l'estudi exhaustiu realitzat pel Parlament de Catalunya on es van escoltar les opinions d'experts internacionals i locals sobre la revolució socioeconòmica que representa l'Economia Col·laborativa, (veure l'informe) creiem que la Generalitat s'ha limitat a proposar una regulació que considerem fora de context, desproporcionada, incompleta i molt millorable. No entenem per què, malgrat les consideracions lliurades per part d'aquesta comissió parlamentària, la proposta de decret de la Generalitat insisteix a emmarcar les Llars compartides com una tipologia més dins dels habitatge d'us turístic (HUT), desconeixent les particularitats qualitatives i pràctiques d'una activitat nova que clarament es distingeix dels pisos turístics​. Opinió compartida per l'Agència Catalana per a la Competitivita la qual queda reflectit en el seu informe referent al projecte de llei. (veure l'informe)​

 

En aquest sentit, demanem seriositat en la regulació sense decantar-se a favor dels interessos de grups poderosos, i s'obri un procés participatiu per al seu disseny, ​perquè els veïns de Barcelona puguem seguir compartint les nostres llars com fins ara, de forma sostenible, responsable i respectant la nostra comunitat.